Home

Írta: Gábor
Találatok: 1101

Cégünk telephelyén lehetőség van utánfutó bérlésére. (ponyvás, nyitott, magasított)

A bérleti díj összege: 5.000.-/nap

A kaukció mértéke : 10.000.-/alkalom

 

UTÁNFUTÓ BÉRLETI SZERZŐDÉS

 

Amely létrejött egyrészről, mint Bérbeadó:

Kölcsönző neve: GARDENTOOLS KFT.

Cím: 8636 Balatonszemes Bocskay u. 8.

Telephely: 8636 Balatonszemes Bajcsy Zsilinszky u. 2.

Telefonszám: 06/30-920-77-66, 06/30-480-76-33

másrészről, mint Bérbevevő:

Név: ……………………………………………………….

Lakcím: ……………………………………………………….

Személyi ig. szám: ……………….………….

Telefonszám: …………………………..

Vontató jármű forgalmi rendszáma: ……………………….….

között VONTATMÁNY BÉRBEVÉTELE tárgyban alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

 1. Bérbeadó bérbe adja, Bérbevevő pedig bérbe veszi az alábbi meghatározott időre Bérbeadó tulajdonában lévő...........................forgalmi rendszámú utánfutót, mely érvényes műszaki vizsgával rendelkezik. Az utánfutó megengedett legnagyobb össztömege...........................kg.

 1. A bérleti díj mértéke: ………… Ft/nap, azaz ……………………………. forint/24 óra.      A bérleti idő tartama: …….. nap

 1. Amennyiben Bérbevevő nem teljesíti az általa vállalt időpontot, úgy minden megkezdett óra után 6.00.- forint pótdíjat köteles megfizetni a Bérbeadónak!

 2. Felek megállapodnak abban, hogy Bérbevevő a rendelkezésére bocsátott, fent megjelölt utánfutót átvételkori állapotában szolgáltatja vissza Bérbeadónak.

 3. Kaució mértéke: ………… Ft, azaz ………………………. forint / utánfutó, mely Bérbeadónak az átadáskori állapottól való eltérés esetére nyújt biztosítékot. A használat során keletkezett sérülések, ill. hiányos felszereltség esetén a kaució elvész, a sérülés nagyságától függően.    Bérbeadó aláírásával igazolja, hogy a kauciót aláíráskor átvette.

 1. Ha megállapíthatóan a Bérbevevő gondatlanságából, hanyagságából eltulajdonítás, vagy komolyabb sérülés történik, Bérbevevő kötelezi magát a kár maradéktalan megtérítésére!

 2. Bemutatásra kerülő iratok:        személyi igazolvány □ lakcímkártya □ útlevél □ vezetői engedély

 1. A Bérbevevő nyilatkozza, hogy az általa bérelt utánfutót saját használatra kölcsönzi és másnak tovább nem adja, valamint nyilatkozik arról is, hogy az Adatkezelési Tájékoztatót megismerte.

 2. A Bérbevevő hozzájárul, hogy személyes adatait lefénymásoljuk, és ezt aláírásával jóváhagyja.

 3. Bérbevevő kijelenti, hogy a Gardentools Kft. Általános Szerződési Feltételeit megismerte.

 1. Bérbeadó kötelezi magát, hogy a Bérbevevő személyi adatait csak hivatalos eljárás esetén adja ki harmadik személynek és azokat az Adatkezelési Tájékoztatóban megfogalmazott módon kezeli.

 2. Az ebben a szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv Bérletre vonatkozó rendelkezései (Ptk. 423-433 §) az irányadók.

                                   …..........................................................                                                                                            …............................................................

                                                   BÉRBEADÓ                                                                                                 BÉRBEVEVŐ

 

Kelt.: Balatonszemes …...................év …................hónap ….......nap ….......................óra/perc

 

IMG 1055

 

  Kezdőlap  

Kategória: